Ana Sayfa
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Banka Kredileri
Kredi Kampanyaları
Kredi Hesaplama Araçları
Bizi Tanıyın...

HAKKIMIZDA

Mevlana Bilgi Teknolojileri Giyim Turizm Temizlik ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti.tarafından,

2011 yılında kurulan Kredi.com.tr; kredi ve finansman pazarında bireylere ve işletmelere, kendilerine özel finans ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan, tüketici kredileri, taşıt kredileri, konut kredileri, kredi kartları, özel finans kredileri, destekler, leasing ve v.b. hizmetleri tüketicisine tek bir sitede sunan, Türkiye’nin en iyilerinden bağımsız yeni nesil kredi ürünleri, finansal ürünler v.b. tanıtımları yapan bir oluşumdur.

Kredi.com.tr, Türkiye'nin her bölgesindeki kişi ve kurumlara yüksek kaliteli ve güvenilirlikli kredi, finansman ürünleri tanıtımı hizmeti verebilmek için tasarlanmıştır.

VİZYONUMUZ

Tanıttığı ürünlerle dünya standartlarında hizmet veren, saygın, güvenilir ve etkin bir kredi başvuru noktası olmak.

 

MİSYONUMUZ

Banka ve finansman kuruluşları kredi ürünlerini, tüketiciye ulaştırma, bilgilendirme hizmetlerini güven ilkeleri çerçevesinde geliştirip müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak tüketicilerin ekonomisine katkı sağlamaktır.


KREDİ.COM.TR DEĞERLERİMİZ

Güvenilirlik

Kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılmasında Sektörün Etik İlkelerine sıkı sıkıya bağlı hareket etmek,
Tüketicilerin beklentilerini en yüksek etik standartlarda yönetmek,

Samimiyet

Tüketiciye değer vererek, kendilerine her zaman samimi ve güler yüzlü hizmet sunmak,
Müşteri odaklı tanıtım yaklaşımımızla, müşterilerimiz için uygun ürün ve hizmetleri geliştirerek müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,

İşbirliği

Üretilen değerleri ortaklar, çalışanlar, tüketiciler ve toplum ile paylaşarak büyümek,  
Tüm menfaat sahipleri ile uzun süreli kuvvetli ilişkiler kurmak,   
Çalışanların bilgi ve yeteneklerinin sürekli gelişimini sağlamak,  
Sektörünün de gelişmesine katkıda bulunmak,

Odaklanma

Kaynaklarımızı verimli projelerde kullanarak enerjimizi toplumsal değere dönüştürmek,
Toplumsal gelişime ve müşterilerimizin hayatına yapacağımız pozitif katkı için gerekli enerji ve gayreti göstermek,

Sosyal Sorumluluk

Kredi.com.tr değerini yükseltme hedefi doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürürken toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla, ekonomik gelişmeye destek vermek, çalışmalarımızda düzenlemeler ile çevreye karşı saygılı politikalar izlemek, bu doğrultuda sosyal ve kültürel amaçlarla hazırlanan çeşitli projelere destek olmak.

 

 

KALİTE POLİTİKAMIZ
Kredi.com.tr üst yönetimin liderliği ve sorumluluğunda, tüm çalışanların gönüllü katılımıyla insan kaynaklarını, tüm süreçleri ve sistemleri çağın gereklerine göre sürekli iyileştirerek faaliyet alanına giren tüm bankacılık sektörü kredi ürünleri konularında müşteri odaklı hizmet anlayışını bir felsefe ve yaşam biçimi olarak gerçekleştirmektir.

 

Kalite Politikamız şu temel unsurları içerir:

 

Üst Yönetimin Liderliği ve Sorumluluğu

Kredi.com.tr’ de üst yönetim, günümüz finans kaynakları sağlanması için kalitenin ne denli önemli olduğunun farkındadır. Dolayısıyla üzerine düşen sorumlulukları, bizzat katılarak ve öncülük ederek gerçekleştirmektedir. Bu bakımdan müşteri odaklı hizmet anlayışının kalite politikasına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak üzere "yönetimin sistem geliştirme sorumluluğu" doğrultusunda bir "Kalite Yönetim Sistemi" kurmuş ve uygulamaya koymuştur. Kalite sisteminin üst yönetim için öngördüğü sorumluluklar, dokümanlar ve kayıtlar "KEK.Kalite El Kitabı"nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Çalışanların Gönüllü Katılımı

Kredi.com.tr’ ye göre "bir kurumun kalite politikasının geliştirilmesi tüm çalışanların ihtiyaç ve beklentilerinin azami ölçüde tatmin edilme derecesine bağlıdır ve bunun için gerekli çaba gösterilmelidir. Bu gerçekleştiği sürece çalışanların iç dünyalarındaki motivasyonları gelişecek, kalite geliştirme faaliyetlerine katılım "gönüllü" olarak kendiliğinden gerçekleşecektir.

Sürekli İyileşme ve Hedeflerle Yönetim

Kredi.com.tr, "sürekli iyileştirmeyi bir "kurum kültürü" olarak benimsemiş ve bunu yaygınlaştırmak üzere gerekli tedbirleri almıştır. Bu doğrultuda her faaliyet ve süreçte "planla, yap, kontrol et, önlem al" döngüsünü hayata geçirmek için sürekli eğitim faaliyetleri ve toplantılar düzenlenmektedir. Müşteri ihtiyaç ve beklentileri sürekli izlenerek genel hedefler dışında belli dönemlerde yeni hedefler belirlenmekte, böylece sisteme dinamik bir yapı kazandırılmaktadır.

Müşteri Odaklı Hizmet Anlayışı

Kredi.com.tr, tüketicilerin beklentilerini, ihtiyaca uygun ürün seçimi kıyaslamaları ile karşılamaya çalışmaktadır. Bu çerçevede "kalite tüketicinin tanımladığıdır” ilkesi benimsenmiş, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tatmini, "tasarımdan sunuma kadar" her faaliyet ve süreçte göz önünde bulundurulmuş, Kurum içerisinde "iç müşteri" kavramı geliştirilerek "bir sonraki proses müşterimizdir" yaklaşımı kabul edilmiştir. Çalışanlar bu sürece "gönüllü" olarak katılırlar.

Kredi.com.tr, Müşterilerine bu politikaları ile gerek yurt içi gerekse yurt dışı finansal olanakları görerek değerlendirebildikleri ortamları her aşamada sağlamayı amaç edinmiştir.

 


ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Çevre duyarlılığımızın gereklerini yerine getirmek amacıyla çevresel amaç ve hedeflerin periyodik olarak belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve düzenli olarak gözden geçirilmesi ile çevre yönetim sisteminin; Sürekli iyileştirmesini sağlamak,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Çevre konusunda yükümlü bulunduğumuz tüm yasal ve diğer zorunluluklara uymak

Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak

Geri kazanımla ilgili çalışmalar yaparak atık miktarını, hammadde ve enerji tüketimlerini azaltmak

Ürünlerimizde, tasarım ve üretim süreçlerinde geliştirilmiş uygun teknolojiler kullanarak ve Çevre Politikamızı uygulamaya devam ederek çevre kirliliğini azaltmak ve önlemek

Mal ve Hizmet aldığımız tedarikçileri çevre konusunda yönlendirmek ve çalışanlarımızın, ailelerinin ve toplumun çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmak, komşularımıza karşı çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek,

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.

Yönetim taahhütte bulunduğu Çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.

 

 

 

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Kredi.com.tr, sektöründe personelin sağlığını ve verilen hizmetin güvenliliğini ön planda tutarak uygun çalışma ortamı hazırlamayı  kendisine amaç edinmiştir.

Bu amaç ışığında her türlü risk arz edebilecek önlemleri alarak sağlıklı,güvenli ve yasalar çerçevesinde iş performansını sağlayarak , bu performans sayesinde maliyetleri düşürmek suretiyle sürekli artan bir verim elde ederek işletmenin, sektöründe en iyi seviyeye gelmesini hedeflemiştir.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
Kredi.com.tr, güven, açıklık ve kararlılık içinde kredi ürünlerini tanıtma çalışmasını, tüketicilerin hak ve yararlarının korunmasını sağlamak için kredi.com.tr bilgi varlıklarına zamanında, eksiksiz, doğru ve kesintisiz biçimde ulaşması büyük önem taşımaktadır.
Kredi.com.tr için bilgi, yukarıda açıklandığı gibi, çok değerli ve korunması gereken bir varlıktır. Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve gerektiği zamanda hazır ve hizmette olması kredi.com.tr’ nin hizmet kalitesi ve profesyonel imajı ile doğrudan ilgilidir.
Kredi.com.tr çağdaş ve öncü bir sistem olarak bilişim teknolojilerini yakından takip etmekte, güvenlik ve teknoloji gereksinimi yüksek projeleri hayata geçirmektedir. Bu gelişim, artan güvenlik açıklarına ve bunun sonucunda da yeni tehditlere yol açacaktır. Dolayısıyla bu aşamada, kredi.com.tr’ nin bilgi varlıklarını bilinçli ve sistematik olarak koruması ve yönetmesi çok önemlidir. Kredi.com.tr bu bilgiler ışığında Yönetim sistemini oluşturmuştur.
Bilgi güvenliği, kurumsal bir sorumluluktur. Bilgi güvenliği süreçlerinin sağlıklı şekilde işletilmesi için gerekli roller tanımlanmakta, yetkiler belirlenmekte ve sorumlular atanmaktadır.
Kredi.com.tr’ nin Bilgi Güvenliği Sistemi, Bilgi Teknolojileri hizmetlerini kapsamaktadır. Bu politikanın uygulanması hizmet sunduğumuz birimlerle olan iş ilişkilerimizde doğruluğumuzu göstermek ve sürdürmek için önemlidir. Bu politika ile bilginin izinsiz erişime karşı korunduğu, bilginin gizliliğinin sağlandığı, bilginin yetkisiz kişilere kasten verilmeyeceği, bilginin bütünlüğünün sağlandığı, gereksinim duyulduğunda bilgiye yetkili kullanıcıların erişebildiği, tüm çalışanlara bilgi güvenliği eğitimi verildiği ve tüm bilgi güvenliği açıkları ve şüphe duyulan zayıf noktaların sorumlu kişilere raporlandığı garanti altına alınmaktadır.

TÜKETİCİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ
Kredi.com.tr taahhüt eder;

Tüketiciden gelen tüm şikayetlerin kayıt altına alınacağını,
Tüketici kategorize ayrımı yapılmaksızın şikayet ile ilgili aynı gün çözüm sürecinin başlatılacağını, Tüketici şikayet konusunda haklı ise şikayetle ilgili iş akış ve süreçlerin iyileştirilmesi için gerekli gözden geçirmelerin yapılacağını,
Tüm çalışanlarımızın her zaman ve her durumda şikayet ileten tüketiciye karşı nezaket çerçevesi içerisinde davranacağını,
Tüm çalışanlarımızın tüketiciden aldıkları şikayetleri Tüketici Memnuniyeti Prosesine ileteceklerini, En fazla 7 iş günü içinde şikayet bildiriminde bulunan müşterimize şikâyeti konusunda geri bildirimin yapılacağını,
Özel durumundan dolayı çözümü 7 iş gününden fazla süren şikayet konularının çözüm süreçlerinin her adımından tüketiciye bilgi verileceğini.

SİTE KULLANIM POLİTİKASI

 Bankaların faiz oranları hakkında güncelleme de ki gecikmeden dolayı sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcılar esas faiz oranlarına bankanın web sitelerinden ulaşabilirler.

bilgi bankası
banka kredileri, kredi kartları ve birçok konuda bilgi sahibi olun.