Ana Sayfa
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Banka Kredileri
Kredi Kampanyaları
Kredi Hesaplama Araçları
Finansal Terimler Sözlüğü

A

Amortisman ücreti: Faizin işlemesine son verilmesi için kredinin bir kısmının ya da tümünün zamanından önce kapatılması karşılığında banka tarafından alınan ücret

ATM: Otomatik Vezne Makinası. Bakiye inceleme, para yatırma ya da para çekme gibi temel vezne işlemlerini yapabilen elektronik aygıttır.

B

Borçlu: Borç ödeme yükümlülüğü altında olan kimse

Broker: Herhangi bir tarafı temsil etmeksizin iki tarafı biraraya getiren ve anlaşma yapmalarını sağlayan aracılardır. Hizmetlerinin karşılığında önceden belirledikleri bir tarifeye göre sabit bir ücret, ya da anlaşma yapılan miktar üzerinden belirli bir yüzde talep ederler. Bu tür aracılara ilgili pazar hakkında özelleşmiş ve derin bilgilere sahip oldukları için, ya da alışveriş yapan tarafların kimliklerini gizli tutabilmek için ihtiyaç duyulur.

C

Değişken Faiz: Kredi süresi boyunca artıp azalabilen faiz oranı.

Devir Anlaşmas:ı Bir kontrat ya da sözleşmenin transfer edilmesi yöntemidir. Kredinin şartlarının bir insandan diğerine geçmesi gibi.

Döviz Kuru: Ulusal bir paranın, diğer bir ulusal para cinsinden ifadesidir.

Ç

-

D

-

E

Eğilim: Uzun ya da kısa vadede fiyat veya ticaret hacimlerinin hareket ettiği yön. Artan, azalan ya da sabit şekillerde olabilir.

Eksi Bakiye: Banka hesabındaki mevcut miktardan daha fazla para çekilmesi sonucu oluşan durum.

Ev Bankacılığı: Müşterilerin, kendi evlerinde bulunan hatlar aracılığıyla, herhangi bir bankacılık hizmetine ulaşabilmelerini sağlayan bilgisayar tabanlı sistem

F

Faiz: Üretim faktörlerinden sermayenin elde ettiği getiridir. Diğer bir ifade ile paranın kullanım bedelidir.

Faiz Farkı: Kambiyo alış ve satış fiyatları arasındaki farkı ifade eder. İki işlemin getiri ve götürüsü arasında oluşan kar aralığı.

Finansal Kiralama: Bir taşınır veya taşınmazın kullanım hakkının kiralama kuruluşu tarafından belli bir süre içinde ve belli bir kira karşılığında kiracıya verilmesi, anlaşmaya göre kira süresinin bitiminde mülkiyetin kiracıda bırakılabilmesi.

G

-

H

Havale: Bir miktar paranın bir hesaptan diğerine aktarılmasından oluşan banka operasyonlarında kullanılan bir ödeme türü.

Hazine: Şirketlerin finansal operasyon merkezi. Menkul kıymetlerin düzenlenmesinden sorumlu birim.

Hologram: Yatay yüzeyde üç boyutlu görüntü etkisi yaratabilen benzeri olmayan resim. Kolaylıkla kopyalanamazlar ve kartlar üzerinde güvenlik veya estetik amaçlı kullanılırlar.

I

IAS: Uluslararası Muhasebe Standardı

IFC: Uluslararası Kredi Kuruluşu

J

-

K

Kalan Para: Bir sabit varlığın maliyetinden birikmiş amortismanlar çıkarıldıktan sonra kalan değer. Örneğin bir finansal kiralama anlaşması sonunda müşterinin kiraladığı malı satın almak için ödediği sembolik ücret.

Kefil: Borçlu tarafın borcunu ödemesinden sorumlu tutulmayı, aksi taktirde varsayılan borçlu olmayı kabul eden kişi.

Konut Kredisi: Birçok teminat ile kullanılabilen, ev satın almaya yarayan bir kredi türü.

Köprü Kredisi: Bir konut kredisini sona erdirip yeni bir konut kredisi başlatmak için kullanılan kredidir. Salıncak Kredisi olarak da bilinir.

Kredi Bürosu(Müşteri İstihbarat): Bankalar tarafından elde edilen bilgilere dayanarak alacaklıların durumunu izleyen özel kuruluş.

Kredi Kriterleri: Kredi müracaatçısı tarafından yerine getirilmesi gereken gereken şart ve kriterler.

L

Libor: Uluslararası bankalar arası USD (Amerikan Doları) faiz oranı

Likidite: Kolaylıkla paraya çevrilebilme özelliği fazla olan varlık

M

Mortgage: Sözlük anlamı bir yerde tutulu satış olsa da gerçek anlamda, herhangi bir taşınmaz malın sahibi olan kişi ya da kurumdan belli şartlar ve koşullar çerçevesinde başka kişi ya da kuruma geçmesi işlemidir

MDFO: Masraflar Dahil Faiz Oranı - hem kredi faizlerini hem de ödediğiniz bütün masrafları hesaba katarak oluşturulmuş, bankaları sağlıklı karşılaştırmanızı sağlayan bir orandır.MDFO, YMO ile aynı değer olup bazı kurumlar yapılan hesaplamaları YMO yerine MDFO adı altında sunmaktadır. Aynı değer için iki farklı terim olarak özetlenebilir.

Mevduat Sigortası: Bankanın borçlarını ödeyememesi olasılığına karşılık bankaya yatırılmış olan paranın belli bir miktarına kadar yapılan sigorta

N

Nakit Teminat: Herhangi bir kredi karşılığıda rehin alınması teklif edilen ve varsayılan rehin olarak kullanılan nakit mevduat

O

Opsiyon: İleri tarihli bir vadeli piyasa işlemi için öceden satın alınan kontrat.

Ö

Ödeme Gücü: Finansal sorumluluklarını zamanında yerine getirebilme gücü.

P

PIN: Kişisel tanımlama numarası. Banka hesapları, kredi kartları, ATM lerde kullanılan; kullanıcının kimliğini belirleyenn numara ya da kod.

POS: Kredi kartı işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan elekronik aygıt.

R

Refinansman: Yeniden finanse etmek. Mevcut bir kredinin, yeni bir kredi kullanılarak kapatılması

 S

Sabit Faiz: Kredi konusunda anlaşma sağlandığında belirlenen ve kredi vadesi süresince değişmeyen faiz oranı

Sigorta: Düzenli ve programlı şekilde ödenen primler karşılığında, belirli bir zaman içinde oluşabilecek kayıplara karşı koruma altına alma

Ş

-

T

Taban Faiz: Ticari bankaların müşterilerine borç verme ücretlerini hesapladıkları referans oranı ifade eder. Kredilerin çoğu taban faizin yüzdesi cinsinde ifade edilir.

Taksit: Eşit zaman aralıklarında eşit miktarlarda tahsil edilecek ya da ödenecek olan olan miktarlardır

Teminat: Herhangi bir kredi karşılığıda rehin alınması teklif edilen ve varsayılan rehin olarak kullanılan mal veya mülk.

Tutsat: Uzun vadeli ipotekli konut kredisi olarak bilinen, düşük faizi, uzun vadeyi ve kira seviyesinde geri ödemeyi içeren, bir konut finansmanı yöntemidir.

U

-

Ü

-

V

Vade: Kredi kullanırken belirlenen geri ödemelerin süresi.

Vadeli İşlemler: Belirli miktarlarda emtia ya da finansal aracın belirli bir fiyattan, belirlenmiş ileri bir tarihte teslim edilmek üzere, alınması veya satılması için yapılan konratlar

Volatilite (Değişken Durum): Bir kıymetin fiyatındaki değişkenliğin ifadesidir. Çoğunlukla standart sapma ile ölçülür. Yüksek bir volatilite artan bir belirsizliğin göstergesidir.

Y

YMO: Yıllık Maliyet Oranı. Kredi ya da Kredi Kartı faizleri için standart bir karşılaştırma yapabilmeyi sağlayan bileşik bir orandır. Yıllık Maliyet Oranı yasal olarak kredinin tüm toplam geri ödeme miktarı ve toplam vadesi üzerinden hesaplanır. YMO herzaman yıllık faiz oranından yüksektir, ve kredinin tüm gerçek maliyetini gösterir.

Yönetim Ücreti: Bu ücret banka tarafından kredi hesabınızın işletimi ve korunması karşılığında aylık ya da yıllık bazda tahsil edilen bir ücrettir.

Z

-

bilgi bankası
banka kredileri, kredi kartları ve birçok konuda bilgi sahibi olun.