Ana Sayfa
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Banka Kredileri
Kredi Kampanyaları
Kredi Hesaplama Araçları
Konut Finansmanı
Miktar
2 TL
Vade
Ay
Aylık faiz oranı
%1.17
Toplam masraf tutarı
2000 TL
Aylık ödeme tutarı
0 TL
Toplam ödeme tutarı
0 TL
Dosya ücreti
Kredi miktarı üzerinden %2.00 olarak alınır.En az 2000 TL, en fazla 2000 TL olabilir. Hesaplamada 2000 TL olarak alınmıştır.
Minimum kredi miktarı
10000 TL
Maksimum kredi miktarı
100000 TL
Minimum kredi vadesi
1 Ay
Maksimum kredi vadesi
12 Ay
Teminatlar
Belirtilmemiş
Kefil Sayısı
Belirtilmemiş
Gerekli Belgeler
 • Kredi değerliliği bulunan, gelirini belgeleyebilen ve geliri, kullanmak istediği finansmanın geri ödemelerini karşılayacak düzeyde olan her müşterimiz Bankamızdan konut finansmanı kullanabilir.
 • Kat Mülkiyeti veya kat irtifakı tapulu konut  alımlarınızda; konut finansmanı geri ödemenizi 120 aya kadar değişen vadelerde aylık eşit taksitler halinde yapabileceğiniz gibi iki ayda bir, üç ayda bir ya da değişken tutarlı esnek taksitlerle de gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede, ödemelerinizi kendi özel koşullarınıza uygun düşecek şekilde ayarlayabilir ve nakit sıkıntısı yaşamadan taksitlerinizi ödeyebilirsiniz
 • Konut için yaş sınırlaması dikkate alınmadan Konut Finansmanı'ndan faydalanabilirsiniz.
 • Konut  ekspertiz değerinin %75'ini finansman olarak kullanabilirsiniz.
  (*) Ekspertiz işlemi bankamız tarafından anlaşmalı firmalarımıza yaptırılmaktadır.
 • Finansman teminatı olarak finansman konusu konut üzerinde Bankamız lehine 1. derece ve 1. sıra ipotek tesis edilmektedir..
 • Konutunuzu  güvenle kullanabilmeniz için Gayrimenkul (Yangın Paket) Sigortamız ve DASK* (Zorunlu Deprem Sigortası)'nı, Albaraka Türk Şubeleri'nde hemen yaptırabilirsiniz. *(Doğal Afet Sigortaları Kurumu)
 • Şartlar:

  Gerçek Kişi

  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Kredi Kayıt Bürosu ve TCMB istihbaratında olumsuz bir kayıt bulunmamak,
  • Aylık düzenli geliri, kullandırılacak finansman taksitlerini ödeyebilecek düzeyde olmak,
  • Finansmanın aylık taksit tutarı, aylık düzenli aile gelirinin % 50’sini aşmamak,
  • Araç, konut, işyeri, dayanıklı tüketim malı gibi gerçek bir alıma konu olan menkul ya da gayrimenkul için talepte bulunmak,
  • Konut finansmanında, konutun asgari tamamlanmışlık düzeyi % 80 olmak.

  Tüzel Kişi Müşterilerimiz

  • Kollektif, Komandit, Anonim ya da Limited Şirket olmak,
  • Başvuru tarihi itibariyle kuruluşundan itibaren en az bir takvim yılı faaliyette bulunmuş olmak,
  • Şirket ve ortakları hakkında Kredi Kayıt Bürosu ve TCMB istihbaratında olumsuz bir kayıt bulunmamak,
  • Araç, konut, işyeri, dayanıklı tüketim malı gibi gerçek bir alıma konu olan menkul ya da gayrimenkul için talepte bulunmak.

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Gerçek Kişi

  • Bireysel Finansman Başvuru Formu
  • Satın alınacak gayrimenkulün tapu fotokopisi / araç ise proforma faturası / tüketici finansmanı ise başvuru konusu malın proforma faturası,
  • Nüfus Cüzdan Belgesi
  • Gelir Belgesi
   • * Ücretli çalışanlar için son aya ait maaş bordrosu,
   • * Serbest meslek sahipleri için vergi levhası fotokopisi,onaylı bilanço ve gelir tablosu, cari yıl mizanı, faaliyet belgesi
   • * Tapu fotokopileri, kira kontratları ve diğer malvarlığı ve gelir belgeleri (varsa)
  • İmza Beyannamesi (Noter Onaylı)
  • Finansman başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için asgari iki gerçek kişi kefil gerekmekte olup kefiller için de aynı belgelerin temini gerekmektedir. Talep edilen kredi koşullarına göre ek belgeler ve teminatlar istenebilir.

  Tüzel Kişi

  • Bireysel Finansman Başvuru Formu
  • Satın alınacak gayrimenkulün tapu fotokopisi / araç ise proforma faturası / tüketici finansmanında ise başvuru konusu mala ilişkin proforma faturası,
  • Ortakların Nüfus Cüzdan Belgeleri
  • Firma İmza Sirküleri (Noter Onaylı)
  • Ticaret Sicil Gazetesi Örneği
  • Oda Kayıt Belgesi, Faaliyet Belgesi,
  • Son Üç Yıla Ait Bilânço ve Gelir Tabloları
  • Son Üç Yıla Ait Vergi Levhası Fotokopisi
  • * Finansman başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için asgari iki gerçek kişi kefil gerekmekte olup kefiller için de aynı belgelerin temini gerekmektedir. Talep edilen kredi koşullarına göre ek belgeler ve teminatlar istenebilir.  

  FİNANSMAN TEMİNAT KOŞULLARI

  Gerçek Kişi

  • Araç finansmanı kullandırımları araç rehni, kasko sigortası ve kefalet karşılığında,
  • Konut finansmanı kullandırımları ipotek, DASK ve yangın sigortası ve kefalet karşılığında, Tüketici finansmanı kullandırımları ise yalnızca kefalet karşılığında yapılmaktadır.
  • Kullanılan bireysel finansmanlar için ferdi kaza sigortası ya da hayat sigortası zorunluluğu bulunmamaktadır.

  Tüzel Kişi

  • Araç finansmanı kullandırımları araç rehni, kasko sigortası ve kefalet karşılığında,

  Konut finansmanı kullandırımları ipotek, DASK ve yangın sigortası ve kefalet karşılığında, Tüketici finansmanı kullandırımları ise yalnızca kefalet karşılığında yapılmaktadır.

  .

  bilgi bankası
  banka kredileri, kredi kartları ve birçok konuda bilgi sahibi olun.