Ana Sayfa
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Banka Kredileri
Kredi Kampanyaları
Kredi Hesaplama Araçları
Komisyonsuz Konut Kredisi
Miktar
0 TL
Vade
Ay
Aylık faiz oranı
%1.60
Toplam masraf tutarı
1153 TL
Aylık ödeme tutarı
0 TL
Toplam ödeme tutarı
0 TL
Dosya ücreti
Kredi miktarı üzerinden %0.18 olarak alınır.En az 903 TL, en fazla 903 TL olabilir. Hesaplamada 903 TL olarak alınmıştır.
Ekspertiz ücreti
Kredi miktarı üzerinden %0.05 olarak alınır.En az 250 TL, en fazla 800 TL olabilir. Hesaplamada 250 TL olarak alınmıştır.
Minimum kredi miktarı
0 TL
Maksimum kredi miktarı
500000 TL
Minimum kredi vadesi
0 Ay
Maksimum kredi vadesi
60 Ay
Teminatlar
Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek
Kefil Sayısı
Belirtilmemiş
Gerekli Belgeler
Konut Bedelinin  % 75'lik kısmına.

- Başvuru Formu,
- Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
- Gerekirse azami iki ay öncesine ait müşteri adına kayıtlı sabit telefon,
   elektrik, su veya doğalgaz faturalarından herhangi birisinin fotokopisi,
- Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,
- Serbest Meslek Mensupları için, bağlı olduğukları meslek
  kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,
- Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana
  sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,
- Şubece istenebilecek diğer belgeler
bilgi bankası
banka kredileri, kredi kartları ve birçok konuda bilgi sahibi olun.