Ana Sayfa
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Banka Kredileri
Kredi Kampanyaları
Kredi Hesaplama Araçları
Yılbaşı Kredisi-Kredi Butik
Miktar
0 TL
Vade
Ay
Aylık faiz oranı
%0.39
Toplam masraf tutarı
350 TL
Aylık ödeme tutarı
0 TL
Toplam ödeme tutarı
0 TL
Dosya ücreti
Kredi miktarı üzerinden %7.00 olarak alınır.En az 350 TL, en fazla 350 TL olabilir. Hesaplamada 350 TL olarak alınmıştır.
Minimum kredi miktarı
1000 TL
Maksimum kredi miktarı
5000 TL
Minimum kredi vadesi
3 Ay
Maksimum kredi vadesi
6 Ay
Teminatlar
Belirtilmemiş
Kefil Sayısı
Belirtilmemiş
Gerekli Belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi

İkametgah belgesi veya yeni tarihli elektrik, su, doğalgaz, ev telefonu faturalarından biri


Ücretli Çalışıyor İseniz;

Son aya ait maaş bordrosu fotokopisi veya maaş yazısı

Maaş yazısının olduğu durumlarda çalıştığı firmanın imza sirküleri


Emekli İseniz;

İlgili sosyal güvenlik kurumunca düzenlenmiş kimlik belgesi

Gelirini belgeleyen banka hesap cüzdanı fotokopisi


Tüzel kişiliği olmayan gerçek kişi tacirler ile serbest meslek erbabı;

Son yıla ait vergi levhası fotokopisi

Meslek kuruluşundan alınan varsa üyelik belgesi fotokopisi

Vergi dairesi onaylı son yıla ait hesap vaziyeti ve eki işletme hesabı özeti


Çiftçi iseniz; Çiftçilik belgesi

Firma ortağının vergi levhası

.

bilgi bankası
banka kredileri, kredi kartları ve birçok konuda bilgi sahibi olun.