Ana Sayfa
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Banka Kredileri
Kredi Kampanyaları
Kredi Hesaplama Araçları
Taşıt Kredisi
Miktar
3 TL
Vade
Ay
Aylık faiz oranı
%1.13
Toplam masraf tutarı
500 TL
Aylık ödeme tutarı
0 TL
Toplam ödeme tutarı
0 TL
Dosya ücreti
Kredi miktarı üzerinden %1.00 olarak alınır.En az 500 TL, en fazla 500 TL olabilir. Hesaplamada 500 TL olarak alınmıştır.
Minimum kredi miktarı
1000 TL
Maksimum kredi miktarı
50000 TL
Minimum kredi vadesi
3 Ay
Maksimum kredi vadesi
3 Ay
Teminatlar
Taşıt ipoteği
Kefil Sayısı
Belirtilmemiş
Gerekli Belgeler

Gerçek Kişilerden İstenen Evraklar;

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Son 3 aya ait ikametgah belgesi ya da ödenmiş olan telefon (cep telefonu hariç), su, elektrik, doğalgaz faturalarından birisi


Ücretli Çalışıyor İseniz;

Son aya ait maaş bordrosu fotokopisi veya maaş yazısı

Maaş yazısının olduğu durumlarda çalıştığı firmanın imza sirküleri


Serbest Meslek Sahibi İseniz;

Son yıla ait vergi levhası fotokopisi

Meslek kuruluşundan alınan varsa üyelik belgesi fotokopisi

Vergi dairesi onaylı son yıla ait hesap vaziyeti ve eki işletme hesabı özeti


Emekli İseniz;

İlgili sosyal güvenlik kurumunca düzenlenmiş kimlik belgesi

Gelirini belgeleyen banka hesap cüzdanı fotokopisi


Çiftçi İseniz; Çiftçilik Belgesi

Tüzel Kişilerden İstenen Evraklar;

Son yıla ait noter onaylı imza sirküleri

Son 3 yıla ait “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerinde belirtilen esaslara uygun olarak, temin edilmiş bilanço ve gelir tabloları ile en son ay mizanı

Son yıla ait vergi levhası fotokopisi

Anonim Şirketlerde en son genel kurul toplantısına ait, varsa Hazirun Cetveli

Sermaye ortaklık yapısını ve Şirket Ana Sözleşmesini gösteren T. Ticaret Sicil Gazeteleri

.

bilgi bankası
banka kredileri, kredi kartları ve birçok konuda bilgi sahibi olun.